AVANCERAD CYBERSÄKERHET OCH UTBILDNING

Ancautus erbjuder avancerade tjänster inom holistisk cybersäkerhet.

Den holistiska inriktningen är att säkerställa att den fullständiga bilden är basen som alla beslut baseras på.
Ancautus anlitas ofta för att säkerställa att ”inget faller mellan stolarna” i stora komplexa projekt.
Exempel på tjänster sträcker sig från penetrationstest och kodanalys till strategisk rådgivning rörande säker informationshantering på högsta företagsnivån.
Vi erbjuder även andra kurser och föreläsningar inom sakområdet under egen regi.

 

TSCM (TECHNICAL SURVEILLANCE COUNTER MEASURES)
TSU (TEKNISK SÄKERHETSSKYDDSUNDERSÖKNING)

Vår definition:
Reaktiva åtgärder i avsikt att upptäcka och eventuellt förstöra och / eller demontera utrustning för obehörig avlyssning och övervakning (akustisk, optisk och mekanisk) samt verifiering och validering av införda riskreducerande åtgärder inom sakområdet.

Ancautus arbetar bland annat med:
- Manuell / mekanisk rumsavsökning (destruktiva och icke-destruktiva tester),
- Optisk/okulär kontroll och undersökning (Synlig, IR, UV, värmekamera, endoskop),
- Elektronisk ansluten passiv avsökning (uppmätning och kontroll av fysisk kablage),
- Elektronisk icke-ansluten aktiv avsökning (detektion av elektronik med hjälp av inducerad strålning),
- Elektromagnetisk passiv avsökning (RF-skanning och analys, detta inkluderar även magnetometersökning).

Ancautus kan också sälja eller hyra ut specifik teknisk utrustning för aktiva motåtgärder.

 

TSSG (TECHNICAL SURVEILLANCE SAFEGUARDS)

Vår definition:
Proaktiva åtgärder för att förhindra obehörig avlyssning och övervakning.

Exempel på TSSG-tjänster är:
- OSINT
- Cybersäkerhet,
- Hotanalys,
- Riskanalys,
- Utveckling / optimering av ledningsstrategier för säker informationshantering,
- Utbildning,
- Utvärdering och planering av lokaler (placering, design, konstruktion och annat),
- Planering och implementering av möten för kritisk och känslig informationsdelning,
- Urval och upphandling av elektronisk utrustning och möbler för möten,
- Rekommendation av fysiska säkerhetsåtgärder,
- Hjälp till att utveckla policyer, rutiner och instruktioner för säkra möten,
- och annat.

 

Råd och stöd:
Nedan finns material som kan vara till stöd, vid frågor tveka inte att kontakta Ancautus så kan bistå er för att skräddarsy ett adekvat skydd för er verksamhet utifrån era behov.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut en bra vägledning rörande Riskreducerande åtgärder för lokaler:
"riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter"


I Försvarsmaktens handbok Säkerhetstjänst Fysisk säkerhet finns råd att få rörande skydd mot obehörig avlyssning, specifikt i kapitel 11.
"handbok Säkerhetstjänst Fysisk säkerhet"


I Säkerhetspolisens (SÄPO) "delvägledning avlyssningskyddade utrymmen" inom Fysisk säkerhet handbok finns checklistor:
"Delvägledning avlyssningskyddade utrymmen"


Dessa vägledningar/handböcker är en mycket bra start för TSSG arbete. Samt dessa belyser även vikten av en korrekt TSU.

 

 

FÖRETAGSSÄKERHET VID RESA OCH LEVERANSKEDJESÄKERHET I ASIEN

Ancautus erbjuder också unika konsulttjänster rörande "säkerhet för affärsresenärer" och "säkerhet i leveranskedjan".
Ancautus arbetar främst i och mot Östasien (Kina).
Ancautus personal talar flytande engelska och kinesiska.
Exempel på tjänster inkluderar, men är inte begränsade till revision / inspektion och utvärdering av fabriker, tillverkare, logistikpartners och "handlare".
Ancautus ger även råd och hjälper våra kunder genom att hitta en specifik leverantör samt tjänster angående import / exportstrategi, tullklarering och logistisk planering.
Ancautus kan också hjälpa till med reseplanering och dialog / översättningstjänster med säkerhetsfokus under affärsresor till och inom Kina.

 

 

 

Om ni vill kontakta Ancautus, ladda ner PGP/GPG nyckel nedan och skicka ett krypterat epost med kontaktuppgifter till contact(at)ancautus.se och vi återkommer snarast.

 

All personal på Ancautus är svenska medborgare.

PGP/GPG

 

 

 

Ancautus AB est. 2018, inga cookies, inga scripts, inga databaser, bara statisk HTML för er säkerhet.